GẶP TƯ VẤN VIÊN NGAY

Tem nhãn thực phẩm

Mỗi sản phẩm thực phẩm phải được dán tem nhãn phù hợp. Tem nhãn thực phẩm sản phẩm cung cấp thông tin cơ bản về sản phẩm. Luật pháp quy định danh sách thông tin, nếu không đăng tải hoặc dữ liệu sai lệch, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm pháp lý

Danh mục:
.
.
.
.

0984326088