GẶP TƯ VẤN VIÊN NGAY

Tem dán camera điện thoại, tem void open bảo mật

Tem dán camera điện thoại void open bảo hành là nhãn dán đặc biệt dùng để đánh dấu và bảo vệ hàng hóa khỏi bị mở trái phép. Được thiết kế để bảo vệ thành phẩm trong thời gian bảo hành. Nhờ công nghệ kim loại hóa đặc biệt, hình bàn cờ ẩn được hình thành, chỉ hiển thị sau khi gỡ bỏ nhãn đã dán, cho phép bạn nhận thấy ngay các dấu hiệu mở trái phép từ mặt trước của nhãn, điều này sẽ tự động mất hiệu lực bảo hành.

Danh mục:
.
.
.
.

0984326088